geschiedenis van Gen-Do-Ju

De Geschiedenis van judovereniging Gen-Do-Ju

Gen-Do-Ju in 1956 is begonnen in Emmen. In oktober 1961 is Gen-Do-Ju verplaatst naar Nieuw-Weerdinge en na overleg met de toenmalig Gero directie (bestekfabrikant) werden er op donderdagavond judolessen gegeven in de kantine van de Gero.

Notulen “1961” Gen-Do-Ju te Nieuw-Weerdinge


Nieuw-Weerdinge, oktober 1961

De judoclub “Gen-Do-Ju” te Emmen is op 16 october 1961 overgeplaatst naar Nieuw-Weerdinge. Enkele leden hebben dit weer voort gezet. Boulland en Brassus achten Nieuw-Weerdinge een geschikte plaats voor een judoclub, mits men beschikking had over een goede trainingsgelegenheid. Enkele besprekingen met de directie van de Gero-fabriek leidde tot het resultaat dat deze de kantine donderdagsavonds afstond ter beoefening van de judosport. Verder had men besloten de eerste tijd de nieuwe club met eigen krachten te trainen. Dhr. Draaijer wilde hierin zijn medewerking verlenen om de bijna geheel club de kunst van vallen en opstaan te leren.

Het voorlopig bestuur ziet er als volgt uit:
•    W. Boulland (voorzitter)
•    S. Hilgen (penningmeester)
•    G. Hilgen (secretariaat)


Na een aantal jaren werd er judoles gegeven in de sporthal te Nieuw-Weerdinge. Sinds 1990 wordt er gejudood in de nieuwe sporthal “Mondenhal” aan de Raiffeisenstraat.