Algemene voorwaarden

Met onze website willen wij informatie verstrekken over GenDoJu aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is. Deze informatie bestaat uit beschrijvingen van onze diensten en activiteiten van GenDoJu.
Wij Richten ons daarbij zowel op diegenen die lid zijn van GenDoJu en op wiens belangstelling voor onze activiteiten hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond GenDoJu. Er word regelmatig een nieuwsbrief gepubliceerd op de website.

VERANTWOORDING

De Website is grotendeels opgebouwd uit informatie van GenDoJu. De site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. GenDoJu is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen onstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De Website bevat links naar de websites die door andere partijen dan GenDoJu worden geƫxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. GenDoJu heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat GenDoJu links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring met het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Natuurlijk wordt bij de samenstelling van de link pagina zorgvuldig gelet op mogelijke kwetsende of anderszins aanstootgevende content.

De informatie en links die op deze website worden aangeboden kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten.

PRIVACY

Tijdens allerlei activiteiten van GenDoJu zoals judo-toernooien, jeugdkampen, externe projecten en sporttoernooien worden er van deelnemers foto’s gemaakt. Die foto’s zijn vervolgens vaak te zien op de website. Bij grote hoeveelheden foto’s zoals die op de website geplaatst wordenis het echter onpraktisch en onmogelijk om vooraf aan alle afgebeelde deelnemers toestemming te vragen.

Wanneer ouders/verzorgers bij inschrijving van hun kind als lid bij GenDoJu geen toestemming hebben gegeven voor publicatie van foto’s ( hun kind op de website) houden wij daar natuurlijk rekening mee.

Toch zouden deelnemers en/of ouders, maar ook medewerkers, bezwaar kunnen hebben tegen publicatie van foto’s waarop men zelf of waarop eigen kinderen staan afgebeeld. Mocht dit het geval zijn dan kan men dit bezwaar schriftelijk bij GenDoJu kenbaar maken. Foto’s met de betrokken persoon zullen dan niet meer gebruikt worden op de website. Zonder een schriftelijk bericht gaan wij ervan uit dat het beeldmateriaal van deelnemers en medewerkers op de website naar buiten gebracht kan en mag worden.Het is echter ook mogelijk dat deelnemers en/of ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken tegen de plaatsing van een bepaalde foto op de website. Ook dit dient schriftelijk te worden aangegeven. De Webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig met het plaatsen van foto’s, informatie en links wordt omgegaan. Typefouten etc. kunnen echter voorkomen en vertraging in publicatie is mogelijk. Op de website wordt verder geen persoonlijke informatie, zoals adressen en telefoonnummers, vermeld.